News ID : 58531
Publish : 2021/01/22 16:11
יצוא הסחורות ב-2020 נפל ב-37%

יצוא הסחורות ב-2020 נפל ב-37%


למ"ס: עיקר היצוא של ישראל - לארה"ב, שממנה נרשמה ירידה חדה בהיקף היבוא • יצוא הסחורות, ללא יהלומים, הגיע ל-172 מיליארד שקל - לא כולל יצוא שירותים ותוכנה

המדינות המרכזיות שישראל ייצאה אליהן בהיקף גבוה יותר מהיבוא מהן ב-2020 הן בראש ובראשונה ארה"ב ואחריה ברזיל, הממלכה המאוחדת, רוסיה, אוסטרליה, קנדה, סלובניה ומקסיקו. כך עולה מסיכום נתוני הסחר שפרסמה אתמול (רביעי) הלמ"ס.
הגירעון המסחרי (עודף יבוא על יצוא) הגדול ביותר, נרשם עם שווייץ, בגובה של 16.8 מיליארד שקלים, גרמניה עם 12.2 מיליארד שקלים,  סין עם 11.9 מיליארד שקלים, טורקיה, איטליה, בלגיה והונג קונג.
יצוא הסחורות ברוטו הסתכם ב-171.9 מיליארד שקלים. מדובר בירידה של 36.8 מיליארד שקלים, כלומר ירידה של 17.6% בהשוואה לשנה קודמת - 2019. יבוא הסחורות ברוטו הסתכם ב-240.4 מיליארד שקלים. מדובר בירידה של 32.9 מיליארד שקלים, כלומר של 12%. הגירעון בסחר הסחורות ברוטו הסתכם ב-68.5 מיליארד שקלים - עלייה של 6.1% לעומת הגירעון בשנת 2019. הירידה ביצוא מישראל כללה את מרבית היעדים - יצוא הסחורות לארה"ב ירד ב-21.1% שהם 12 מיליארד שקלים, יצוא הסחורות לארצות אסיה ירד ב-19%, שהם 9.1 מיליארד שקלים, יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי ירד ב-18.6%, כלומר 11.5 מיליארד שקלים ויצוא הסחורות ליתר ארצות העולם ירד ב-10%, כלומר 4.2 מיליארד שקלים.
עיקר הירידה ביבוא הסחורות היה מארה"ב – ירידה של 29.1%, כלומר 12.2 מיליארד שקלים. היבוא מקבוצת יתר ארצות העולם ירד ב-19.9% - 14.1 מיליארד שקלים. היבוא מארצות האיחוד האירופי ירד ב-5.6% - 5.5 מיליארד שקלים וביבוא מארצות אסיה ירד ב-1.8%, שהם 1.1 מיליארד שקלים. הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי, הסתכם אשתקד ב-42.5 מיליארד שקלים. מדובר בעלייה של 12.8% לעומת הגירעון בשנת 2019. הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות אסיה, ללא יהלומים, הסתכם בשנת 2020 ב-22.9 מיליארד שקלים, לעומת 20.9 מיליארד שקלים בשנת 2019.
הגירעון בסחר הסחורות עם קבוצת יתר ארצות העולם, הסתכם בשנת 2020 ב-17.3 מיליארד שקלים. מדובר בירידה של 10.5 מיליארד שקלים לעומת שנת 2019. לעומת זאת, בסחר הסחורות עם ארה"ב היה עודף שהסתכם ב-8.7 מיליארד שקלים (היצוא גדול מהיבוא). זאת, לעומת גירעון של 1.7 מיליארד שקלים בשנת 2019.
הארצות שיצוא הסחורות אליהן הסתכם ביותר מ-5 מיליארד שקלים הן: ארה"ב עם 35.5 מיליארד שקלים, סין עם 14.3 מיליארד שקלים, בריטניה עם 12.3 מיליארד שקלים, הולנד עם 8.5 מיליארד שקלים וגרמניה עם 5.7 מיליארד שקלים.


ישראל היום
کلید واژگان
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.