News ID : 58588
Publish : 2021/01/24 17:06
23% מהישראלים עניים

23% מהישראלים עניים


ביטוח לאומי מפרסם את דו''ח העוני: 23% מהישראלים עניים

לראשונה מזה 20 שנה, חלה ירידה חדה ברמת החיים של האוכלוסייה, והנפגעים העיקריים מהירידה הם ממעמד הביניים - כך עולה מדוח של הביטוח הלאומי המתפרסם ביום חמישי האחרון. לפי הדוח, שמציג אומדן ל-2020, בשנת 2019 חלה עלייה בתחולת העוני ובאי השוויון, אך בשנה החולפת נרשמה ירידה משום שקו העוני ירד ובשל הסיוע שנתנה המדינה במהלך משבר הקורונה. אורח: מאיר שפיגל מנכ''ל ביטוח לאומי
 


רשת 13
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.