News ID : 58716
Publish : 2021/01/28 18:15
העימות על נוסח חוק הקנסות נמשך בכנסת

העימות על נוסח חוק הקנסות נמשך בכנסת


ועדת הכנסת קבעה שהתיקונים שהכניסה ועדת החוקה בנוסח הם בגדר "נושא חדש" ועל כן לא ניתן להעלות אותם להצבעה במליאה

ועדת הכנסת בראשות ח"כ איתן גינזבורג קיבלה היום (חמישי) בצהריים את טענת חברי הכנסת איתן גינזבורג, תהילה פרידמן ואלכס קושניר וקבעה כי סעיפי הצעת החוק שגובשו בדיוני ועדת חוקה בחוק הקנסות, הינם בגדר נושא חדש.

לנוכח זאת, סעיפי הצעת החוק שגובשו בדיוני ועדת חוקה, לא יכולים להיכלל בנוסח הסופי של הצעת החוק שתועלה להצבעה במליאת הכנסת.

היועמ"ש של ועדת חוקה עו"ד גור בליי אמר בדיון כי לדעתו, לא מדובר בנושא חדש וכי בסמכות הוועדה לקבוע את גובה הקנסות ולבצע התאמות על מנת ליצור קוהרנטיות בין סעיפי החוק.

בנוסף, הוועדה אישרה פטור מחובת הנחה להצעת החוק, מתוך מטרה לסיים את הדיון בהצעת החוק בוועדת חוקה ולהעבירה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת בהקדם.


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.