News ID : 58969
Publish : 2021/02/07 13:07
וידוי מעניין של יו"ר מועצת הביטחון לאומי לשעבר של ישראל על איראן

וידוי מעניין של יו"ר מועצת הביטחון לאומי לשעבר של ישראל על איראן


"בהתחשב בביטחון הגבוה של התשתית האיראנית, מערכת ההגנה המצוינת והיכולות הצבאיות המדהימות שרכשו האיראנים, לא ייתכן שישראל תתקוף את איראן משום שהיא מתנגדת להם", אמר גיורא איילנד, יו"ר מועצת הביטחון לאומי לשעבר.


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.