News ID : 58978
Publish : 2021/02/07 18:24
הווידוי הגדול של הציונים על המזל"טים האיראניים

הווידוי הגדול של הציונים על המזל"טים האיראניים


פרסום צבאי ישראלי הודה כי החיל האוויר של ישראל אינה יכולה להתמודד עם רחפני התקיפה של איראן.

"הגנת ישראל" בדו"ח בחן את יכולותיהם של מזל"טים איראניים ואת האפשרות להיתקל במערכת ההגנה הישראלית וכתב: התקפות של טייסות ומזל"טים שונים מכל כיוון ובגבהים שונים יכולות לעבור במערכת ההגנה האווירית בישראל. ולשבש את התמרונים של כוחות הקרקע הצבאיים. איראן ביצעה לאחרונה תמרוני מזל"ט רבים שישראל לא צריכה לאפשר ליכולותיה להפתיע את הישראלים; הסיבה לכך היא שהמדינה מפתחת מזל"טים מאז המלחמה עם עירק בעשורים האחרונים ועשתה קפיצה גדולה באזור זה. מזל"טים אמריקאים וישראלים הופלו מספר פעמים על ידי האיראנים.

באיראן יש אוניברסיטאות מצוינות בתחום המדעים המדויקים וההנדסה ויש לה בוגרים רבים במשרות הקשורות לתעשיית הביטחון. תלוי בסוג, מזל"טים איראניים יכולים לעבור במערכת ההגנה האווירית הישראלית. לא כל המזל"טים הללו אמורים להיכנס למרחב האווירי הישראלי או לפגוע בכל המטרות, אך פגיעה בכמה מהם ביעדים מספיקה כדי לגרום להרס ומוות בישראל. לדוגמא, אם מזל"טים איראניים יתנגשו בתחנות מכ"ם ישראליות, מערכת ההגנה האווירית תאבד מיעילותה וגל ההתקפות שלאחר מכן יצליחו יותר. במצב זה עלינו לדמיין מלחמה גדולה המלווה בשביתות מזל"ט איראניות.

נכון שמערכת ההגנה האווירית של ישראל כוללת מטוסי קרב ומסוקים שיכולים ליירט מזל"טים; כפי שעשו בעבר, לא כל טיל אוויר-אוויר נועד להפעלת מזל"ט. לפיכך, אפילו כלי נשק מתאימים בחיל האוויר הישראלי מוגבלים הן במגוון והן בכמות. בנוסף, מסוקים ומטוסים זקוקים לתדלוק, מה שמקשה על תהליך ההגנה. אם איראן תבצע מתקפה מתואמת נגד ישראל באמצעות מזל"טים שונים בגבהים שונים ומכיוונים שונים, הרי שהיעילות הכוללת של מערכות ההגנה האווירית תפחת משמעותית. מתקפה זו עשויה להתבצע מספינות בים או מאיראן או מתימן וסוריה ולבנון, שיטה זו תארוך זמן בכדי להקל על האיום האיראני.

עלינו לבחון את התמרונים האחרונים באיראן, שבוצעו באמצעות מזל"ט פוגעני. זהו מזל"ט גדול הנושא ראש נפץ קל יותר ונועד להפריע לרדיאטורים של מכשירי סיור האויב. איראן יכולה להשתמש במזל"טים אלה ישירות או דרך מדינות כמו תימן ולבנון נגד היעדים הפנימיים של ישראל, ואף עשויה למקד לבניינים ישראליים גדולים ולהרוג מספר גדול של ישראלים.

האיראנים עוסקים במחקר ובמחקרים על ישראל מזה שנים, והם יודעים היטב כי יסוד המוות בחזית הפנים או בשדה הקרב ממלא תפקיד מכריע עבור הישראלים, ואם טבח כזה יתרחש, הישראלים יהיו לגמרי. לאבד אמון בצבא. . מזל"טים איראניים יכולים לעבור במערכת ההגנה האווירית המרכזית של ישראל ולגרום לאבידות כבדות בחזית הפנימית של ישראל.

הגדלת יכולתה של איראן לפתח מזל"טים היא חלק מהאסטרטגיה הרחבה יותר שמטרתה לשחוק את ישראל בקרבות עתידיים שיפחיתו את הלגיטימיות של הריבונות הישראלית לאזרחיה.

 


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.