News ID : 59118
Publish : 2021/02/12 13:13
20 ישראלים מכרו בחשאי טילים לזרים

20 ישראלים מכרו בחשאי טילים לזרים


השירות הביטחון כללי (שב"כ) הישראלי נמסר כי כמה אזרחים ישראלים חשודים כי מכרו טילי שיוט שלא כדין לזרים.

השירות הביטחון כללי (שב"כ) הודיע ​​כי 20 ישראלים מכרו בחשאי טילים לזרים.

החשודים מואשמים בהפקת טילי שיוט שנבדקו שלא כדין שנמכרו בחשאי למדינה ספציפית באסיה. ביניהם עובדים לשעבר בתעשייה הביטחונית בישראל.

החקירה בוצעה במשך מספר חודשים על ידי שב"כ, "משטרת ישראל ומשרד הביטחון" יחד עם הפרקליטות של ממשלת ישראל. "החשודים קיבלו הוראות למכור את הטיל מגורמים הקשורים לאותה ממשלה זרה [שקיבלה את הטילים] תמורת תשלומים משמעותיים במזומן והטבות אחרות", נכתב בהצהרת צה"ל.

במהלך החקירה גילו החוקרים מידע חדש "על אופן פעולתם של גורמים זרים עם הישראלים", נמסר משב"כ. המקרה עוסק ב"פגיעה אפשרית בביטחון המדינה ", הוסיף השירות. הארגון אינו רוצה שהטכנולוגיה המתקדמת של ישראל תוכל להיכנס למדינות אויב.

 


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.