News ID : 59119
Publish : 2021/02/12 15:18
ישראל בונה עוד 900 יחידות דיור בלתי חוקיות במזרח ירושלים

ישראל בונה עוד 900 יחידות דיור בלתי חוקיות במזרח ירושלים


ממשלת ישראל מתכננת להקים 900 יחידות דיור בעיירה היהודית פסגת זיו במזרח ירושלים.

עיריית ירושלים מתכוונת לבנות עוד 900 יחידות מגורים בתקציב של 107 מיליון דולר בעיירה היהודית פסגת זיו במזרח ירושלים.

העיתון ישראל היום דיווח כי בניית יחידות הדיור הבלתי חוקיות צפויה להתחיל בחודשים הקרובים עם השלמת קו החשמלית בין העיר היהודית למערב ירושלים.

משנת 1967 נבנו באזורים אלה למעלה מ -250 יישובים יהודיים, בהם מתגוררים כ -650,000 יהודים.

על פי עקרונות החוק הבינלאומי, מגוריהם בהתנחלויות אלה, שנבנו בישראל, אינה חוקית.


נור ניוז
کلید واژگان
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.