News ID : 59257
Publish : 2021/02/17 13:21
ישראל אינה מסוגלת להתמודד עם אלפי טילים, במיוחד מעיראק ותימן

ישראל אינה מסוגלת להתמודד עם אלפי טילים, במיוחד מעיראק ותימן


אחד האנליסטים לענייני צה"ל הודה: "למרות הביצועים הטובים של מערכת ההגנה שלנו, הוא לא מסוגל לעמוד באלפי טילים ביום, במיוחד אם יורה מעירק ומתימן."

האנליסט לענייני צה"ל, ניר דפורי, הודה בחוסר היכולת של כיפת ברזל לעמוד בהתקפות טילים נרחבות על הארץ.

"אף שמערכת ההגנה הישראלית עובדת היטב, ברגע שאלפי טילים יורים לעבר ישראל מדי יום, וחלקם מדויקים, למערכות אלו יש יכולת לספק הגנה חזקה על הפרטיות", אמר אנליסט צבאי בערוץ 12 בטלוויזיה הישראלית אין לנו את האוויר שלנו.

הוא הוסיף: "זה דורש תיאום עם ישראלים מודאגים.

"הדאגה והסכנה של ישראל מתגברים כאשר טילי שיוט יורים מעירק במזרח או מתימן בדרום", אמר.


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.