News ID : 59261
Publish : 2021/02/17 19:40
תגובת בית הדין הפלילי הבינלאומי לביקורת על ישראל

תגובת בית הדין הפלילי הבינלאומי לביקורת על ישראל


בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) הגיב לביקורת הישראלית על חקירות פשעי מלחמה שייתכן שביצעה תל אביב נגד הפלסטינים והכריז עליה כי היא שופטת עצמאית ונטולת פניות ולא מדינית.

בית המשפט קבע כי יש לו סמכות שיפוט על "האזור החוקי", הכולל את הגדה המערבית, רצועת עזה ומזרח ירושלים, שנכבשו על ידי ישראל בשנת 1967 על פי החוק הבינלאומי והחוזה, הם אמנת רומא.

בית הדין הבינלאומי בהאג (בב"צ) הצהיר כי פלסטין הסכימה להצטרף לאמנת רומא וכי לפלסטין הזכות לעסוק בה ביישום אמנה זו.

בית המשפט הדגיש כי אם בית הדין יפתח בחקירה באזור זה לא יוגבל רק לצד הישראלי אלא יכלול גם את הצד הפלסטיני.

הסבר זה הושג על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי בתגובה לביקורות שישראל השמיע. ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, אמר כי זה אנטישמי כאשר בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג חקר את ישראל על פשעי המלחמה שלה.

 


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.