News ID : 60727
Publish : 2021/03/05 14:01
סקר "מעריב": 46 מנדטים לגוש נתניהו ללא ימינה

סקר "מעריב": 46 מנדטים לגוש נתניהו ללא ימינה


גוש נתניהו (הליכוד, ש"ס, יהדות התורה, הציונות הדתית) – 46 מנדטים. גוש רק לא נתניהו עם 62. מפלגת ימינה עם 12.

סקר "מעריב־סופהשבוע" המתפרסם הבוקר מצא כי הליכוד היא המפלגה הגדולה בכנסת עם 27 מנדטים, ואחריה יש עתיד עם 20 מנדטים. ימינה ותקווה חדשה זוכות ל-12 מנדטים כל אחת. ישראל ביתנו עם 9 מנדטים, הרשימה המשותפת עם 8 וש"ס זוכה אף היא ל-8 מנדטים. יהדות התורה - 7 מנדטים, העבודה - 5, ומרצ, כחול לבן והציונות הדתית זוכות ל-4 מנדטים כל אחת. תמונת הגושים: גוש נתניהו (הליכוד, ש"ס, יהדות התורה, הציונות הדתית) – 46 מנדטים. גוש רק לא נתניהו (סער, יש עתיד, המשותפת, ישראל ביתנו, העבודה, מרצ, כחול לבן) – 62. ימינה – 12. סקר ישראל היום ו-i24NEWS באמצעות 'מאגר מוחות' מגלה: לאף אחד מהגושים אין 61 מנדטים. הליכוד בראש עם 29 מנדטים, יש עתיד שנייה עם 17, תקווה חדשה יורדת ל-11 וימינה עם 10 מנדטים. הרשימה המשותפת מקבלת עשרה מנדטים, סיעת ש"ס עם 8, יהדות התורה וגם ישראל ביתנו מקבלות 7 מנדטים כל אחת מהן. כחול לבן עם חמישה מנדטים. ארבע מפלגות מקבלות ארבעה מנדטים: הציונות הדתית, רע"מ, העבודה ומרצ. לא עברו את אחוז החסימה - המפלגה הכלכלית החדשה בראשות ירון זליכה: 1.7%, מען יחד לעידן חדש: 0%. בחלוקה לגושים, גוש 'רק לא נתניהו' עם 58 מנדטים, גוש מפלגות תומכות נתניהו עם 48, ימינה עם 10 ורע''מ עם 4.
נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.