News ID : 65316
Publish : 2021/04/04 09:25
38% מהאמריקאים רוצים הקפאת סיוע כספי לישראל

38% מהאמריקאים רוצים הקפאת סיוע כספי לישראל


סקר שנערך לאחרונה בארה"ב מראה כי 38.1 אחוז מהאמריקאים רוצים שמדינתם תפסיק לממן את הציונות.

אנשים אלה אמרו כי על ארצות הברית להפסיק להעניק סיוע כספי למכון זכויות האדם הישראלי "בצלם", המדגיש את מערכת הגזענות והאפרטהייד של יהודי בישראל.

סקר על ידי קרן IRemp בתוכניות לענייני המזרח התיכון, כי 33% מהנשאלים אמרו גם כי ישראל צריכה להיות בעדיפות המימון האמריקאי.

 

הסקר מגיע לקראת הפסגה השנתית של IsraelLobbyCon שתתקיים בין התאריכים 17-24 באפריל נגד האפרטהייד הישראלי.

 

 


נור ניוז
کلید واژگان
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.