News ID : 65405
Publish : 2021/04/07 13:41
מגעים של חמאס עם מפלגות בינלאומיות כדי לעצור את ההתערבות הישראלית בבחירות הפלסטיניות

מגעים של חמאס עם מפלגות בינלאומיות כדי לעצור את ההתערבות הישראלית בבחירות הפלסטיניות


תנועת ההתנגדות האסלאמית הפלסטינית (חמאס) הודיעה כי תקים מגעים עם מפלגות בינלאומיות כדי להפעיל לחץ על ישראל להפסיק את התערבותו בבחירות הפלסטיניות.

חוסאם בדראן, חבר הלשכה המדינית של חמאס, אמר בהצהרה: "חמאס עוקב אחר התעקשותו של האויב הישראלי להחזיק עצורים, והאחרון שבהם הוא מעצרו של חסן אל-ורדיאן, המועמד רשימה ל"קודס הוא הבטחתנו."

הוא המשיך: "חמאס יוצר קשרים נרחבים עם מדינות אזוריות ועם מפלגות בינלאומיות כדי לבקש מהם להפעיל לחץ על הכובשים להפסיק לחלוטין כל התערבות בבחירות."

בדראן הצהיר: מעצרם וזימונם של מועמדים לבחירות לפרלמנט הם ניסיון ליצור מכשול לתהליך הבחירות במטרה להשפיע עליו ולמנוע את קיומו.

הוא גם קרא לרשות הפלסטינית לפנות למדינות הרלוונטיות ולארגונים בינלאומיים בעניין זה ולהפציר בהן להתערב בכדי שיוכלו להפעיל לחץ על ישראל להפסיק לשחק בתהליך הבחירות.


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.