News ID : 65407
Publish : 2021/04/07 17:52
סודן מבטלת את חוק הסנקציות ישראל

סודן מבטלת את חוק הסנקציות ישראל


מועצת השרים הסודנית הודיעה שלשום בערב כי אישרה את ביטול האמברגו הישראלי (1958).

מועצת השרים הסודאנית אמרה בהצהרה: "על פי צו זה, חוק הסנקציות הישראלי משנת 1958 בוטל.

"עמדתנו בנוגע להקמת מדינה פלסטינית עצמאית במסגרת שתי מדינות עצמאיות נותרה איתנה", אמר סודן.

על פי ההצהרה, החוק יוגש לישיבה משותפת של המועצה הממשלתית והשרים לצורך אישור סופי לתוקף.

ישראל וסודן אוקטובר (אוקטובר 1999) מנורמל את היחסים בתיווכו של הממשל הקודם בארה"ב.

סודן הייתה המדינה הערבית השלישית אחרי איחוד האמירויות הערביות ובחריין שחידשה את היחסים הכלכליים והמסחריים עם ישראל לאחר היחסים המדיניים.

שר המודיעין הישראלי אלי כהן הודיע ​​בעבר כי המשטר וסודן יסיימו את ההסכם הדיפלומטי לסדרת נורמליזציה בשלושת החודשים הקרובים.


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.