News ID : 65457
Publish : 2021/04/09 13:54
ישראל אינו משתף פעולה עם בית הדין בהאג

ישראל אינו משתף פעולה עם בית הדין בהאג


ישראל טען כי לבית הדין בהאג אין סמכות לחקור על הארץ וכי לעולם לא ישתף פעולה עם בית משפט זה.

ישראל, בתגובה למכתב היועץ המשפטי לממשלה של בית הדין הפלילי הבינלאומי על חקירת פשעי המלחמה של הארץ בישראל, טען כי לבית משפט זה אין סמכות לחקור העניין הזה ו"ישראל "לעולם לא משתפת פעולה.

ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, נפגש עם שר הביטחון בני גנץ, שר החינוך ז'ואאו גלאנט, שר האנרגיה יואל שטיינז, היועץ המשפטי לממשלה אהווי מנדלית, היועץ לביטחון פנים מאיר בן שבת ומספר פקידים ישראלים נוספים.

בתום הפגישה הוכרז כי לבית הדין בהאג אין סמכות לחקור את ישראל וכי הארץ לעולם לא ישתף פעולה עם בית הדין הזה.


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.