News ID : 65489
Publish : 2021/04/11 14:34
חרם תמר ישראלי בבריטניה

חרם תמר ישראלי בבריטניה


ערב החודש לרמדאן, מרכזים, מוסדות וקבוצות שבסיסם בבריטניה פתחו שוב באיסור תמרים המיוצרים בישראל וקראו למוסלמים להקפיד יותר לקנות מוצר זה.

ארגון חברי מסגד אל-אקצא הודעה מתריעה כי הרכישה של תמרים ישראליים תעזור להנציח את הכיבוש הבלתי החוקי של פלסטין. ההצהרה הוסיפה: "איפטאר עם תאריכים ישראליים מנוגד לצדק ולהגינות שהמוסלמים מקפידים עליהם במהלך חודש הרמדאן הקדוש."

ההצהרה קראה למוסלמים לבדוק את אתר הייצור של התמרים שנרכשו ולוודא שהם אינם תוצר ישראל. ארגון הידידים של מסגד אל-אקצה הזכיר כי ישראל הם המקום בו עקיר את הפלסטינים באמצעות שימוש בכוח ובאלימות של האומה במאה האחרונה.

בהתאם, מומלץ למוסלמים להימנע מקניית תאריכים שכותרתם ישראל, הגדה המערבית או הירדנית. כמו כן הוזהר כי חלק מהחבילות אינן מציינות את ישראל ולכן ממליצות לרכוש תאריכים מתוצרת פלסטינית.

מוסלמים התבקשו גם להתכתב עם משרד החוץ הבריטי ולבקש להחרים את מכירת המוצרים המיוצרים בישראל. ממשלת בריטניה, בהתאם להחלטת האו"ם, אינה מכירה בכיבוש השטחים הפלסטיניים לאחר 1967, אלא ממשיכה לסחור עם חברות שבישראל והיא למעשה השוק השלישי בגודלו של לתמרים. מכירת התמרים מיוצרים שטחי כבושים בשוק הבריטי דיווחים עולה 28 מיליון לישראל.

בהקשר זה, מסעוד שג'רה, ראש נציבות זכויות האדם האיסלאמית, אומר כי בזכות תמיכת המוסלמים ירדה בריטניה מעמדת השוק הגדול הראשון לתמרים שהופקו בישראל למקום השלישי בשנה שעברה. הוא אמר בסרטון וידאו שתומך במהלך למעשה יסייע לחקלאים פלסטינים לעבור את המשבר הנוכחי לשחרור מוחלט של פלסטין.

הפעיל האזרחי הציג גם מספר חברות תמרים שמוצריהן מקורם בישראל, בהתבסס על הממצאים והמחקרים של נציבות זכויות האדם האסלאמית הבריטית. שג'רג'ה גם ציין כי כמה תאריכים ישראליים מוצגים בחבילות עם ביטויים בערבית ועליהם דגל פלסטין כדי להטעות את הקונה. הוא קרא למוסלמים לדווח על המקרים למשרד המסחר הבריטי כהונאה.

מוסלמים רבים תמיד קיבלו בברכה את ההאשטג "#CheckTheLabel" במרחב הסייבר והביעו את הזדהותם עם העם המדוכא בפלסטין באמצעות שליחת מסרים.

בשבועות האחרונים ישראל הגביר את מאמציו להשמיד בתים פלסטינים ולעצור צעירים פלסטינים באזורים שונים בגדה המערבית. בניית יחידות התיישבות חדשות מהווה הפרה מובהקת של החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 2334. ההחלטה, שהתקבלה ב-3 בדצמבר 1995 בהצבעה חיובית של 14 חברים ובהימנעותה היחידה של ארצות הברית, תוך שהוא מכנה את ההתיישבות בפלסטין בלתי חוקית, קורא למשטר הציוני להפסיק את פעולת ההתיישבות.


נור ניוז
کلید واژگان
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.