News ID : 65603
Publish : 2021/04/14 12:36
תקיפה על תחנת הריגול הישראלית בעירק

תקיפה על תחנת הריגול הישראלית בעירק


אלמונים של מרגל ישראל, האזנות סתר וביטחון בצפון עירק.

מקורות עירקיים דיווחו על תקיפה על מרכז המודיעין והמבצעים המיוחדים של ישראל (המוסד) בצפון עירק.

דיווחו ביום שלישי בלילה, תוך ציטוט של גורם ביטחוני, כי קבוצה לא מזוהה תקפה את המרכז שבבעלות המוסד, והרגה או פצעה מספר "כוחות ישראליים".

המקורות לא מסרו פרטים נוספים, אך אמרו כי פרטים נוספים יתפרסמו בקרוב.

אזור כורדיסטן העירקית הוא אחד האזורים שבהם הזהירו התקשורת והמקורות במדינה שוב ושוב מפני פעילות הגורמים הציוניים. המשטר הציוני תמך בכל משאלי העם הבלתי חוקיים הללו במהלך משאל העם על פרישת האזור מעירק בשנת 2017.


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.