News ID : 65646
Publish : 2021/04/16 12:42
140 ילדים פלסטינים נותרים בבתי הכלא בישראל

140 ילדים פלסטינים נותרים בבתי הכלא בישראל


אסירי מלחמה פלסטינים אמרו ביום שישי בבוקר כי 4,500 איש, בהם 41 נשים ו -140 ילדים, עדיין מוחזקים בבתי הכלא בישראל.

מוסדות הקשורים לאסירים ולזכויות אדם, כולל ארגון אסירי מלחמה וחירויות, מועדון האסירים הפלסטיני, המרכז להגנת חירויות אזרחיות וחירויות אזרחיות ומרכז ואדי חלווה-קודס , אסירה פלסטינית בבתי הכלא בישראל מפרה את החוק הבינלאומי, הוכרז יום השבי.

ההצהרה הוסיפה כי הציוניים העצימו את הפרות החוק ומשתמשים במחלת לב כלילית ככלי חדש לענות אסירים אלה.

בהקשר זה, אמנסטי אינטרנשיונל גינתה בשבוע שעבר בתוקף את פעולת ישראל למניעת הכנסת חיסון קורונה לחמשת מיליון הפלסטינים החיים בגדה המערבית וברצועת עזה.

הארגון הצהיר בהצהרה כי הממשלת ישראל, לאחר שסיפקה את החיסון למתנחלים היהודים, במעשה גזעני, מנעה את ייבוא ​​החיסון לפלסטינים.

על פי הסכם ז'נבה מ -1949, הממשלה אחראית לנקוט צעדים למניעה והתפשטות של מחלות זיהומיות בישראל, אך בנושא הפלסטיני, משטר האפרטהייד הישראלי ביקש מהפלסטינים לסמוך על עצמם ולהכין את החיסון סירב להם.


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.