News ID : 65647
Publish : 2021/04/16 14:49
לאן הולכים מחירי הנדל"ן

לאן הולכים מחירי הנדל"ן


האם ניתן להעריך להיכן הולכים מחירי הנדל"ן בתקופה הקרובה?

ביום ראשון נפתח כנס הנדל"ן של ערוץ 7 אותו פתח גיל אורלי – משקיע נדל"ן ותיק ומנוסה, ומאמן ויועץ כלכלי. אורלי התייחס לנושאים רבים בעניין, וביניהם לשאלה המשמעותית – להיכן הולכים מחירי הנדל"ן?

בשלב הראשון הסביר אורלי שקיימים בשוק כוחות מנוגדים, אשר חלקם מובילים לעלייה במחירי הנדל"ן וחלקם לירידה. מסתבר שהגורם המרכזי ביותר שמוביל לעלייה במחירי הנדל"ן הוא גורם שקשור ישירות ליום העצמאות – הגידול המתמיד באוכלוסייתה של מדינת ישראל, כך שיש פער הולך וגדל בין הביקוש הגבוה לבין ההיצע הנמוך.

למעשה, מדינת ישראל היא אחת משתי המדינות היחידות במדינות המפותחות עם גידול אוכלוסין, ומלבד הילודה הגבוהה קיימת בישראל גם הגירה חיובית – כלומר מספר העולים לארץ גדול הרבה יותר מהיורדים ממנה. ואכן אתמול פורסם כי ערב יום העצמאות מונה אוכלוסיית המדינה 9.3 מליון נפשות, 151 אלף יותר מאשר בשנה שעברה.

לצד גורם מרכזי זה לעליית מחירים קיימים גורמים נוספים, ובפרט הפחתה בהתחלות הבנייה בעקבות משבר הקורונה, וריבית נמוכה במשק שמביאה להעדר אלטרנטיבה טובה לכסף של המשקיעים.

מצד שני, קיימים גם גורמים שעשויים להביא לירידה במחירי הנדל"ן, ובפרט כאשר אנשים חשים חוסר ביטחון כלכלי, שיעור אבטלה גבוה, צמיחה שלילית, בנקים שמקשים על קבלנים ועוד.

התמונה המלאה של הגורמים המשפיעים על מחירי הנדל"ן מורכבת הרבה יותר, כפי שניתן להתרשם מהתרשים הבא (הלקוח מתוך הדרכתו של אורלי):


 

אז כיצד כל הגורמים הללו משתקללים יחד? אורלי מסביר שבלתי אפשרי לנבא את כיוון מחירי הנדל"ן בטווח המיידי, וגם ניסיונות לעשות זאת בעבר לא צלחו. מצד שני, הרי שניתן לומר שלטווח ארוך קיימת עלייה עקבית בשווי הדירות, והדבר אינו צפוי להשתנות.

זאת משום שבעוד שמרבית הגורמים המשפיעים על מחירי הנדל"ן הם גורמים משתנים, הרי שהגידול באוכלוסיה יוצר פער בין היצע לביקוש, ופער זה רק הולך וגדל באופן מתמיד ואינו צפוי להשתנות. זו הסיבה לכך שכאשר מסתכלים על מחירי הדירות לאורך זמן, ניתן לזהות בהם עלייה מתמדת.

מלבד הדרכתו של גיל שמענו השבוע בכנס הנדל"ן עוד 5 הדרכות בנושאים חשובים נוספים, כאשר בשבוע הבא הכנס יימשך בכל ערב ב8. נושאי הכנס הבאים הם יתרונות וחסרונות של אפיקי השקעה שונים בנדל"ן (כמו נדל"ן מסחרי, דירה על הנייר, קרנות נדל"ן ועוד), איך מזהים אזור השקעה טוב, עבודה עם מתווכים, דירות מחיר למשתכן ועוד.

למשתתפי הכנס מחכות מתנות שוות – מדריכים, הטבות כספיות ועוד. בנוסף ניתן לקבל מענה אישי בשאלות בנושאי נדל"ן, מפורום המומחים המלווה את הכנס.


ערוץ 7
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.