News ID : 65695
Publish : 2021/04/18 17:35
הפרת השטח הימי של מדינה ערבית על ידי ישראל

הפרת השטח הימי של מדינה ערבית על ידי ישראל


בעקבות הפלישה ללבנון, ישראל שוב הפרה את המים הטריטוריאליים של המדינה באזור שמול ראס אל-נקורה.

פיקוד צבא לבנון הודיע ​​ביום שבת בהצהרה כי הפר את המרחב האווירי של לבנון בארבע ספינות מלחמה.

על פי הדיווח, נושא הפרת ישראל על שטח לבנון יימשך בתיאום עם כוחות הביניים של האו"ם בלבנון.

ישראל ממשיך להפר את המרחב האווירי, הים והיבשה הלבנוני, דבר המנוגד בהחלט להחלטות בינלאומיות.

לבנון שוב ושוב התלוננה בפני מועצת הביטחון של האו"ם על הפרת ישראל על החלטה 1701, שעד כה לא נקטה פעולה אפקטיבית.


נור ניוז
کلید واژگان
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.