News ID : 65786
Publish : 2021/04/21 11:05
מרוקו הודיעה על מועד הטיסות הישירות לישראל

מרוקו הודיעה על מועד הטיסות הישירות לישראל


ממשלת מרוקו הודיעה כי טיסות ישירות בין המדינה לישראל יחלו לאחר חודש הרמדאן הקדוש.

עבדול אל-רחים ביוז, ראש לשכת הקשר המרוקאית בתל אביב, אמר כי לאחר הרמדאן יוקמו טיסות ישירות בין מרוקו לישראל.

דבריו של באיו באו לאחר פגישתו עם השר לשיתוף פעולה אזורי ישראלי ביום שלישי, במהלכו דנו שני הצדדים בהסכם שלום ושיתוף פעולה שנחתם בין רבאט לתל אביב.

"המסורות היהודיות הן חלק בלתי נפרד מהתרבות המרוקאית", הוסיף הדיפלומט המרוקאי.

השר הישראלי מצדו הדגיש את "חשיבותו" של הסכם שלום בין שני הצדדים, באומרו כי הסכמי השלום "משנים מיסודם את המצב הפוליטי באזורנו ויוצרים אווירה חדשה לגמרי במזרח התיכון."

הוא הסביר כי המשרד לשיתוף פעולה אזורי יפעל לקידום פרויקטים משותפים.


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.