News ID : 65874
Publish : 2021/04/25 10:29
הכחשה של התקפה צבאית על מכלית נפט בנמל הבניאס הסורי
מיד:

הכחשה של התקפה צבאית על מכלית נפט בנמל הבניאס הסורי


כמה כלי תקשורת ייחסו בטעות את הבעלות על הספינה לאיראן, וקבעו כי הגורם לתאונה היה מתקפת המזל"טים הישראלית על הספינה.

בשיחת טלפון עם גורם צבאי סורי בנמל בניאס, נודע לכתב Nornews כי התאונה התרחשה עבור מכלית נפט בבעלות סורית עקב רשלנות וחוסר אמצעי בטיחות במהלך פעולת הריתוך נלקח בזמן הפינוי.

בכוחו של כל פעולות צבאיות נגד מכלית הנפט שנפגעה, הוסיף הפקיד הצבאי הסורי: "לאחר השלמת בדיקת המומחים של הגורמים הטכניים, הוא יתקן את החדשות שפורסמו בעבר על ידי הרשויות הרשמיות."

הוא ציין: "שלושה עובדים שריתכו על סיפון הספינה סבלו מכוויות כתוצאה מהתאונה."

עובד בבית חולים בנמל בניאס הסורי סיפר לנורניוז כי עובד שסבל מכוויות כתוצאה מפיצוץ שנגרם בעקבות ריתוך על סיפון מכלית נפט סורית בנמל בניאס נפטר לפני דקות בגלל חומרת פציעותיו. .

על פי הדיווח, שני עובדים נוספים שסבלו מכוויות בתאונה הועברו לטיפול נמרץ. מכלית הנפט הסורית עלתה באש אחר הצהריים של יום שבת, 25 במאי, עקב חוסר זהירות של העובדים במהלך פעולת הריתוך, והאש נכללה מיד על ידי כוחות ההצלה. כמה כלי תקשורת ייחסו בטעות את הבעלות על הספינה לאיראן, וקבעו כי הגורם לתאונה היה מתקפת המזל"טים הישראלית על הספינה.

 


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.