News ID : 66965
Publish : 2021/04/28 11:56
חשש למתקפות סייבר מצד איראן

חשש למתקפות סייבר מצד איראן


במערך הסייבר הלאומי מעריכים כי בשל ציון 'יום ירושלים האיראני' ינסו גורמים אנטי-ישראליים לפגוע במערכות שונות.

מערך הסייבר הלאומי מעדכן כי כמדי שנה, לציון "יום ירושלים האיראני" (יום קודס הבין-לאומי) וסיום הרמדאן, ובסמיכות ליום ירושלים המצוין בישראל, צפויים ניסיונות של גורמים אנטי-ישראליים לבצע פעילות מתואמת במרחב הסייבר נגד ישראל.

במערך אומרים כי "הפעילות צפויה להתרחש השנה בסמיכות לתאריך 7 במאי, במטרה לנסות להפיץ מסרי תעמולה באמצעות השחתות אתרים והפצת מסרונים וכן תקיפות שנועדו לייצר הד ציבורי".

בשנה שעברה ביום זה, הושחתו בו זמנית אלפי אתרי אינטרנט בישראל באמצעות תקיפת חברת אחסון אתרים אחת. ההערכה היא כי השנה יתבצעו תקיפות שאינן ממוקדות רק באתרים, אלא גם בנסיונות לגרום נזק למערכות מידע של ארגונים בישראל.

נוסף להתרעה ולהמלצות שפירסם המערך לארגונים בנושא, באחרונה השיק המערך תוכנית חדשה לחיזוק ההגנה על חברות אחסון אתרים באמצעות הענקת "תו ירוק" הקובע סטנדרטים אחידים להגנה דרך יצירת תמריץ תחרותי.

כמו כן, המערך הנגיש לחברות אחסון כלי שפיתח המאפשר איתור מהיר של נוכחות כלים מסוג Webshell בממשקים המונגשים לאינטרנט, כדי שהארגון יוכל להסירם בטרם יופעלו על ידי התוקפים וייצרו נזק.

"מערך הסייבר חוזר ומתריע בפני ארגונים על השימוש שעושים תוקפים בפועל בחולשות נפוצות כיום וקורא להם להטמיע את עדכון האבטחה הרלוונטי בהקדם. בין המוצרים שבהם הפגיעויות המנוצלות ביותר כיום לתקיפות בארץ ובעולם: שרתי Exchange; ציוד של חברת F5; ממשקי SharePoint; ציוד VPN של היצרנים Palo-Alto, Pulse Secure ,Fortinet", נמסר.


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.