News ID : 67005
Publish : 2021/04/29 17:52
בנט וסער הסכימו: יחוקק חוק הגבלת כהונה של ראש ממשלה

בנט וסער הסכימו: יחוקק חוק הגבלת כהונה של ראש ממשלה


בנט הסכים לחוקק חוק הגבלת כהונת ראשי ממשלה. לפי הצעת החוק, ראש ממשלה יוכל לכהן בתפקידו מקסימום שמונה שנים.

ו"ר ימינה נפתלי בנט הסכים לדרישת יו"ר תקווה חדשה גדעון סער לחוקק חוק הגבלת כהונת ראשי ממשלה - כך פורסם הבוקר בכאן רשת ב.

לפי הצעת החוק, ראש ממשלה יוכל לכהן בתפקידו מקסימום שמונה שנים.

עוד הוסכם לקבוע הוראת מעבר שתחול במקרה שבו ראש ממשלה כבר עבר את מסגרת שמונה שנות הכהונה עוד לפני שנחקק החוק המדובר - הוראה שרלוונטית לראש הממשלה בנימין נתניהו.

בדיווח הבוקר נאמר כי כדי שהחוק לא ייחשב פרסונלי ויותקף בבג"ץ, הוסכם שאם ראש ממשלה כבר כיהן שמונה שנים עוד בטרם שנחקק החוק, הוא יוכל לכהן תקופה מסוימת נוספת (עדיין לא הוחלט מה אורכה), כך שהדבר לא ימנע מנתניהו התמודדות בבחירות הבאות.


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.