News ID : 67237
Publish : 2021/05/07 00:14
ניר אורבך: תודה, מר נתניהו, אך לא

ניר אורבך: תודה, מר נתניהו, אך לא


כאיש ציונות דתית שמאמין בעם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, אני מאמין בכל לבי שהדרך של בחירות חמישיות שאתה מנסה להוביל אליהן היא דרך ללא מוצא לישראל.

תודה, מר נתניהו, אך לא. אין צורך לקרוא לנו בנאומים לאומה ולשלוח שליחים עם הצעות. גם בפוליטיקה, נאמנות וחברות הן ערך עצום בעיני. כאיש ציונות דתית שמאמין בעם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, אני מאמין בכל לבי שהדרך של בחירות חמישיות שאתה מנסה להוביל אליהן היא דרך ללא מוצא לישראל. דרכו של נפתלי בנט להקמת ממשלה, בה משתפים פעולה זה עם זה למרות מחלוקות, היא הדרך הנכונה. אנחנו מספיק ערכיים וימניים כדי לשמור על כל מה שחשוב לנו. Ad Unmute בעזרת ה׳ נקים ממשלה טובה לישראל.
נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.