News ID : 72897
Publish : 2021/06/23 18:09
קורונה והמלחמה הגדילו את מספר חולי הנפש בישראל

קורונה והמלחמה הגדילו את מספר חולי הנפש בישראל


עיתון מעריב דיווח כי פעולות הקורונה וצה"ל נגד עזה הגדילו את מספר חולי הנפש בישראל.

הסקר של מרכז רושניק הראה שכמחצית מהצעירים בגילאי 16-26 שהשתתפו בסקר דיברו על משברים פסיכולוגיים בתקופה האחרונה. 43% חשו פחד וחרדה, 24% חשו בדיכאון, 21% חשו מבולבלים ומבולבלים, 25% חשו כועסים ו -14% חשו במתח.

על פי הסקר, הבעיה העיקרית היא ש 45% אינם יכולים לפנות לפסיכולוג לטיפול בשל עלויות גבוהות.

"אני חייל צבאי ואני לא רוצה שיידעו שאני חולה וכי יש לשלוח אותי לקצין בריאות הנפש בצבא. אני לא יכול לראות רופא בגלל העלויות הגבוהות.", אמר אחד מתושבי ישראל. 

תוצאות סקר זה עולות בקנה אחד עם אזהרות מומחי בריאות הנפש על השפעת קורונה והפעולה האחרונה נגד עזה.


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.