News ID : 72951
Publish : 2021/06/25 20:22
כעס סודני על היחסים בין סגן נשיא המועצה הממשלתית לבין ישראל

כעס סודני על היחסים בין סגן נשיא המועצה הממשלתית לבין ישראל


ישראל אמר בדו"ח כי מנהיגים צבאיים ואזרחיים בסודן זועמים על יחסיהם של הרשויות הציוניות עם סגן נשיא המועצה הממשלתית למעבר סודני.

בציטוט של i24, מצוטט הדו"ח גורמים זרים שאמרו כי עבד אל-פתאח אל-בורהאן, יו"ר מועצת הממשל המעבר של סודן, ועבדאללה חמדוכ, ראש הממשלה, מאמינים כי המגעים של גורמים ציוניים עם מוחמד חמדאן דקלו, סגן יו"ר. מועצת המנהלים המעבר של סודן מערערת את כוחה הלגיטימי של המדינה.

הדו"ח, שפורסם באתר האינטרנט של ואלה, קובע כי המטוס המיוחד נחת בחרטום מישראל בשבוע שעבר.

על פי אתרי המעקב הכוונה היא לכלי טיס ששימש ראש המוסד לשעבר יוסי כהן בעבר מספר פעמים.

המטוס, ובו אנשי מוסד, הגיע לחרטום כדי להיפגש עם גברים המזוהים עם הגנרל חמידתי, כך מסרו גורמים זרים.

במקביל לתפקיד סגן יו"ר מועצת הממשל המעבר, חמידתי מוביל גם את הקבוצה החמושת הגדולה במדינה, כוח התגובה המהירה.

הדו"ח מאשים את הקבוצה בפשעי מלחמה באזור דרפור בסודן.

סודן מנרמלת את היחסים עם ישראל ב- 23 באוקטובר 2020, אך קבוצות פוליטיות לאומיות שונות בסודן התנגדו למהלך.


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.