News ID : 73022
Publish : 2021/06/27 12:42
ראש ממשלת פולין: לא נעניק אף כסף לישראל

ראש ממשלת פולין: לא נעניק אף כסף לישראל


ורשה אומרת כי לא תשלם כל פיצוי לתל אביב בגין פעולות גרמניה הנאצית, בניגוד לטענת שר החוץ הישראלי.

מצטט את "הארץ" מתח ראש ממשלת פולין מטאוש מוראוויצקי ביקורת חריפה על דבריו של שר החוץ הישראלי ג'איר לפיד בנוגע לחוק ורשה החדש.

"אני יכול רק לומר שכל עוד אני ראש ממשלה, פולין בהחלט לא תשלם על פשעיה של גרמניה הנאצית", אמר מורביצקי במסיבת עיתונאים. "לא זלוטי, לא יורו ואפילו לא דולר."

מורוויצקי אמר את הדברים לאחר ששר החוץ אמר בעבר כי פולין כלל אינה אחראית לשואה, וכי מדובר במעשה שביצעו הנאצים.

בהצבעה ביום חמישי, העביר הפרלמנט הפולני חוק האוסר על טענות ותלונות על החזרת רכוש שנתפסו על ידי הנאצים במהלך מלחמת העולם השנייה שלא נפתר במשך 30 השנים האחרונות. כל ערעור שהוגש במהלך 30 השנים האחרונות אסור גם כן.

ישראל טוען כי החוק החדש מונע מניצולי יהודי פולין ובני משפחותיהם להחזיר את רכושם, וזה כולל 90% מתביעות אלה.

לפיד טוען כי חוק זה אינו מוסרי ויחשיך את היחסים בין המשטר לפולין.

תביעתו של לפיד על האדמות שהיו בעבר בבעלות יהודים המתגוררים בפולין מגיעה בתקופה בה ישראל ממשיך במדיניות ההתיישבות האגרסיבית שלו, ומגרש בכוח פלסטינים מבת אבותיהם ושולל מהם כל זכויות!


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.