News ID : 73039
Publish : 2021/06/27 16:33
מוסקבה גינתה את התקפות ישראל על שטח סוריה

מוסקבה גינתה את התקפות ישראל על שטח סוריה


שליחו של רוסיה לאו"ם גינה את התקפות ישראל על שטח סוריה.

שגריר רוסיה באו"ם גינה ביום שבת את התקפות ישראל על שטח סוריה.

"אנו מגנים את ההתקפה הישראלית על שטח סוריה, שהמשיכה לגדול", אמר הנציג הקבוע של רוסיה באו"ם וסילי נבנזיה, על פי הדיווח.

וסילי נבנזיה הדגיש גם כי פעולות תוקפנות מסוג זה של המשטר הציוני עומדות בסתירה למאמצים שנעשו לייצב את סוריה והאזור.

נציג הקבע של רוסיה באו"ם הדגיש גם כי רוסיה מאמינה כי אין פיתרון צבאי למלחמת האזרחים בסוריה.

בתחילת החודש כיוונו מטוסי קרב ישראלים לשטח סוריה והרגו לפחות 10 אזרחים.


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.