News ID : 73061
Publish : 2021/06/28 12:44
מבוכה לקואליציה: לא הושג רוב בהצבעה בוועדה המסדרת לבקשת הממשלה

מבוכה לקואליציה: לא הושג רוב בהצבעה בוועדה המסדרת לבקשת הממשלה


ההצבעה על פטור מחובת הנחה להצבעת חוק ממשלתית לא זכה לרוב בקואליציה, ובכך היא נכשלה בקידום מהיר של ההצעה, ולמבוכה בקרב חבריה. זאת, לאחר בוקר נוסף בו לא הצליחה להשיג אישור לחוק איחוד משפחות

מבוכה נרשמה היום (שני) לקואליציה במהלך הוועדה המסדרת, זאת לאחר שלא הושג רוב בהצבעה על פטור מחובת הנחה להצעת חוק ממשלתית. מדובר בהצעת חוק לפקודת התעבורה, והיא מהווה אישור לקידום מהיר של ההצעות. ההצעה עלתה להצבעה במסגרת שורה של הצבעות על הצעות חוק ממשלתיות שהקואליציה מעוניינת לקדמן בהליך מזורז בכנסת.

בהצבעה 16 הצביעו בעד ההצעה ו-16 התנגדו לה. בהמשך לכך, יו"ר עידית סילמן וח"כ יעקב אשר מיהדות התורה ביקשו דיון מחדש.

בנוסף, גם הבוקר הקואליציה התקשתה להשיג רוב לאישור חוק איחוד משפחות, ולמרות השיחות שמתנהלות עם יו"ר רע"ם, מנסור עבאס, חברי הכנסת במפלגה הודיעו כי לא יתמכו בחוק גם לא בתמורה לפשרה בו. ח"כ מאזן גנאיים מרע"ם אמר בשיחה לוואלה כי מדובר ב"חוק גזעני" והחליט סופית להתנגד לו בהצבעה בכנסת. עד כה הקואליציה לא הצליחה להעביר את הצעת החוק לאחת מוועדות הכנסת, ועדת חוץ וביטחון או ועדת הכספים, והדיון בו עוד לא החל.

הסערה בפתח הישיבה החלה עוד קודם, לאחר שעידית סילמן מימינה בחרה להתחיל את הדיון הבוקר ב-8:30 שלא מהסעיף הראשון על סדר היום, שעוסק בחוק איחוד המשפחות. בעקבות זאת מתחו חברי האופוזיציה ביקורת על ההתנהלות, וטענו לניסיון למחטף. ח"כ שמחה רוטמן מהציונות הדתית כינה את ההתנהלות הזו כ"עבד כי ימלוך". ח"כ יעקב מרגי מש"ס ביקש מח"כ רוטמן שיגיד במפורש מי זה העבד, ועל כך ח"כ רוטמן מהציונות הדתית השיב: "עבד כי ימלוך זה נפתלי בנט ונבל כי ישבע לחם זה ליברמן, והדבר הזה מרגיז את הארץ. אתם מקבלים את התחושה הזו מכל מקום, ברחובות ובוועדה".

ח"כ קטי שטרית מהליכוד כינתה את ההתנהגות הזו כהיבריס, ואמרה: "חטא היוהרה גורר בעקבותיו עונש ותבוסה. הוא מתייחס להשפלת הזולת, מצד בני אדם שסבורים שאם ינהגו בגסות קרנם תעלה. החוטא בהיבריס מביש את קורבנו על לא עוול בכפו, למען סיפוקו". מנגד אמר ח"כ ולדימיר בליאק כי מה שקורה בוועדה המסדרת בימים האחרונים הוא עצוב ומביש, ולא משרת את המטרה של חברי האופוזיציה.

בתחילת הדיון צעק ח"כ מיקי זוהר מהליכוד לעבר סילמן "מי את בכלל? תעני כמו ילדה טובה", לאחר שהאחרונה העירה לו על כך שהוא איחר לדיון ומפריע להתנהלותו. מאוחר יותר זוהר התנצל על דבריו: "זה היה בלהט הרגע".


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.