News ID : 73367
Publish : 2021/07/06 17:32
מנסור עבאס: חשוב לנו שהממשלה תאריך ימים ותתפקד כמו שצריך

מנסור עבאס: חשוב לנו שהממשלה תאריך ימים ותתפקד כמו שצריך


יו"ר מפלגת רע''מ משוכנע ביציבות הממשלה, "האופוזיציה מקבלת על הראש שלושה שבועות. עשרות הצבעות ולא מצליחים לשבור את הקואליציה ואת הקוהרנטיות שלה".

חוק איחוד משפחות שצפוי לפוג הלילה, נפל כאשר הקואליציה לא הצליחה להשיג את הרוב הדרוש להארכתו. האופוזיציה עמדה בהתחייבותה והצביעה נגד החוק אותו קידמה לאורך שנים, אך היו אלה חברי הקואליציה שהפתיעו בהצבעתם.

כל חברי מפלגת מרצ הצביעו בעד החוק חרף עמדתם האידיאולוגית, שניים מחברי רע"מ כולל היו"ר עבאס הצביעו בעד החוק, ועמיחי שיקלי מימינה חבר לאופוזיציה, התנגד לחוק והביא להפלתו. בן כספית וינון מגל שוחחו עם מנסור עבאס שהסביר מדוע תמך בחוק.

יו"ר רע"מ עבאס הבהיר כי עמדת המפלגה באשר לחוק איחוד משפחות ידועה, "שנים רבות אנחנו מצביעים נגד החוק. ראש הממשלה ידע שאנחנו נמנעים כי החוק הזה נגד עצמנו".

למרות זאת, הלילה הביעו שניים מחברי המפלגה תמיכה בחוק. עבאס הסביר: "הגענו להסכמות הלילה עם רה"מ ושרת הפנים ועל כן עברנו לעמדה של הימנעות. אח"כ, אחרי שההצבעה הייתה על אי אמון בממשלה, הצבעתי כדי לשמור על הממשלה שלא תיפול".

לדבריו, "הגענו להסכמה עם הממשלה שהיא הסכמה ראויה. הסכמנו להעביר את הוראת השעה לחצי שנה ולבחון את החוק מכל מיני היבטים במשך הזמן. מה שחשוב בנושא הזה, זה הטיפול בהשלכות של החוק הזה ברמת חיי היום יום, זכויות, בריאות, חינוך, רווחה, תעסוקה".

באשר לביקורת כי הקואליציה נכשלת בתפקודה, טען חבר הכנסת כי "דווקא האופוזיציה 3 שבועות מקבלים על הראש, עשרות הצבעות ולא מצליחים לשבור את הקואליציה ואת הקוהרנטיות שלה".

עוד הוסיף, ואמר: "קרה משהו הלילה, אנו צריכים לעשות בדק בית ולהמשיך הלאה. יש אתגרים רבים שעומדים בפני הממשלה הזאת, חשוב לנו שהממשלה תאריך ימים ותתפקד כמו שצריך".

 


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.