News ID : 73389
Publish : 2021/07/07 12:38
שב"כ מבקש להגדיל את רמת הביטחון של מגוריו של ראש ממשלת ישראל

שב"כ מבקש להגדיל את רמת הביטחון של מגוריו של ראש ממשלת ישראל


ביום שלישי, את בקשתו של שירות הביטחון הכללי (שב"כ), הקורא לצעד ביטחוני חדש להגנה על ראש הממשלה נפתלי בנט.

שירות הביחון הכללי דרש לשקם את ביתו של נפתלי בנט, ראש ממשלת ישראל, ברחוב בלפור בירושלים בעלות של בין 10 ל -15 מיליון שקל.

בקשתו של שב"כ מגיעה לעזיבת ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו את תפקידו בימים הקרובים. שבק סבור כי בית ראש הממשלה אינו בטוח ויש לבנותו מחדש ולשמור על מנת לענות על צרכיו הביטחוניים של ראש הממשלה החדש.

הרשת העברית הוסיפה: "שב"כ מקפיד על תשתיות בנייה וביטחון זה זמן רב, אך משפחת נתניהו, המתגוררת שם מאז 2009, הייתה נגד שינויים ושחזורים אלה".

גם לאחר שבנט נכנס לתפקיד ראש הממשלה, סירב נתניהו לעזוב את המגורים לפני שבועות, ואמר שייקח מספר שבועות לעזוב וכי הוא יהיה שם לאחר המועד האחרון של בנט לשבועיים, שנחשב אז למסר מאיים לעזוב.


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.