News ID : 73676
Publish : 2021/07/15 15:30
קוצרה תקופת האבטחה על שרה נתניהו, אבנר ויאיר

קוצרה תקופת האבטחה על שרה נתניהו, אבנר ויאיר


ועדת השרים לענייני שב"כ החליטה לקצר את תקופת האבטחה על רעייתו וילדיו של ראש הממשלה לשעבר נתניהו לחצי שנה.

ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי החליטה לקצר לחצי שנה את תקופת האבטחה על שרה נתניהו, אבנר ויאיר, רעייתו וילדיו של ראש הממשלה לשעבר נתניהו, למרות הדרישה להאריך את התקופה לשנתיים.

ועדת השרים קיבלה את המלצת השב"כ שהובאה בפניהם וקיצרה את תקופת האבטחה בני משפחת נתניהו.

כזכור, בחודש ינואר האחרון אישרה הוועדה להאריך את האבטחה על רעיית ראש הממשלה דאז שרה נתניהו ועל ילדיהם יאיר ואבנר למשך שנה מתום סיום כהונתו של נתניהו. זאת בשל מה שהוגדר "איומים ביטחוניים עדכניים".

יו"ר ועדת השרים לענייני שירות ביטחון כללי כיום הוא ראש הממשלה נפתלי בנט. בוועדה חברים שר הביטחון בני גנץ, השר לביטחון פנים עמר בר לב, שר המשפטים גדעון סער, שר המודיעין אלעזר שטרן ושר הדתות מתן כהנא.


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.