News ID : 73696
Publish : 2021/07/16 14:51
מרגל ישראלי שנעצר בדרום לבנון

מרגל ישראלי שנעצר בדרום לבנון


המנהל הכללי של כוחות הביטחון הפנימי של לבנון הודיע ​​היום (שישי) כי מרגל ישראלי נעצר באזור "בקעה המערבית" בדרום לבנון.

המנהל הכללי של כוחות הביטחון הפנימי של לבנון הודיע ​​ביום שישי על מעצרו של מרגל ישראלי והודיע ​​כי אדם זה נעצר ב"בקעה המערבית "בדרום לבנון.

על פי הדיווח, בהצהרה הנהלת כוחות הביטחון הפנימי של לבנון אמרה כי כוחות הביטחון לאחרונה נקשר לאדם ממוצא לבנוני שזיהה את ה-CIA תל אביב.

בהצהרה הודגש גם כי לאחר חקירות מיוחדות, הודה העצור כי ביקש לשתף פעולה משירותי הביטחון של המשטר הציוני בתחילת 2019.

המנהל הכללי של כוחות הביטחון הפנימי של לבנון המשיך בהצהרתו: "לאחר יצירת קשר עם שירותי הביטחון של ישראל, האדם אסף מידע והעביר אותו לשירותים אלה."


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.