News ID : 73852
Publish : 2021/07/20 14:54
זיהום בנחלים מרכזיים בצפון

זיהום בנחלים מרכזיים בצפון


משרדי הבריאות והגנת הסיבה איתרו זיהומים במספר נחלים בצפון ופרסמו אזהרה לציבור לפיה הכניסה אליהם עלולה להיות מסוכנת.

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים על תוצאות חריגות בדיגומים שבוצעו לבחינת מצב הזיהום בנחלים מרכזיים בצפון הארץ.

המשרד פרסם כי באופן זמני הכניסה למספר נחלים עלולה להיות מסוכנת. הנחלים שבהם נמצא הזיהום: בנחל צלמון בבריכת החרוב וטחנת קמח, בנחל שניר (חצבני) - מהגשר הרומי עד למפגש עם הירדן, בנהר הירדן מגשר יוסף עד גשר אריק, בנחל המג'רסה, במפל דבורה, במפל יהודייה, בנחל הזאכי, במפל השחור בנחל אל-על, בבריכת המשושים ובחניון החורבה בגעתון.

נמסר כי פרט לנחל שניר, שבו נמדדו ערכים גבוהים כבר בנקודת כניסתו לישראל, המשרד להגנת הסביבה לא מצא מקור זיהום ידוע ביתר הנחלים.

משרדי הבריאות והגנת הסביבה ממשיכים בדיגום ובמעקב, ויעדכנו בהמשך ככל שיידרש.


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.